maandag 30 juni 2008

Nederlandse militairen worden niet vervolgd vanwege gebruik van geweld bij Slag om Chora

Het Openbaar Ministerie in Arnhem heeft de geweldsaanwendingen door Nederlandse militairen in de periode 16 tot en met 20 juni 2007 bij de Slag om Chora in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan beoordeeld.

Bij de gevechten die er werden geleverd vielen volgens onafhankelijke bronnen 60 tot 70 burgerdoden.

Het OM concludeert dat het geweld dat is gebruikt binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht en de geldende geweldsinstructie valt. De Commandant der Strijdkrachten Van Uhm heeft verklaard "verheugd te zijn".

Het dossier levert ten aanzien van de betrokken Nederlandse militairen daarom geen verdenking van enig strafbaar feit op.

Van 16 tot en met 20 juni 2007 sloegen Nederlandse soldaten samen met Afghaanse veiligheidsdiensten een aanval af op de stad Chora in het gelijknamige district in Uruzgan.

Naast de inzet van grondtroepen is door kolonel Hans van Griensven, de toenmalige commandant van de Task Force Uruzgan, ook vuur- en luchtsteun ingezet.

De vuursteun bestond uit het inzetten van een pantserhouwitser die vanaf 40 kilometer afstand op het strijdtoneel ging vuren.

Het OM heeft de geweldsaanwendingen door militairen en de daarbij gebruikte geweldsmiddelen in Chora beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden zoals deze onder meer blijken uit het onderzoeksrapport van de Commandant der Strijdkrachten.

Tijdens de Slag om Chora was de commandant van het Nederlandse leger generaal Dick Berlijn.

AIHRC en UNAMA
Bij de slag om Chora vielen volgens de Onafhankelijke Mensenrechtencommisie van Afghanistan AIHRC en de UNAMA ondersteuningsmissie van de VN voor Afghanistan 60 tot 70 burgerdoden.

Volgens AIHRC en UNAMA lijkt minstens driekwart van de zestig tot zeventig burgerdoden te zijn gevallen door de luchtsteun en de artillerie van de ISAF-troepen, die onder Nederlands commando vielen.

Maar wanneer de troepen zich zouden hebben teruggetrokken hadden de Taliban een bloedbad onder de burgers aan kunnen richten.

Het aantal burgerslachtoffers wordt door de UNAMA en de AIHRC hoog genoemd. Maar ze vinden dat de operatie moet worden gezien in haar context.

Wel plaatsen e beide organisaties vraagtekens bij het gebruik van het zware geschut, de slechte samenwerking tussen ISAF en de Afghaanse autoriteiten. Ze stellen bovendien dat de communicatie met de bevolking beter moet.

Zo had de bevolking bij voorlichtingsacties door middel van pamfletten te horen gekregen dat ze thuis moesten blijven, later waren er meldingen bij Chora dat de bevolking een veilig heenkomen moest zoeken.

Het was een noodzakelijke operatie in een druk bevolkt gebied waar ongeveer 10.000 tot 15.000 mensen woonden en de gevechten waren intensief.

Van Uhm
De Commandant der Strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, toonde zich verheugd over het oordeel.

Hij verklaarde: “Dit oordeel van het Openbaar Ministerie toont aan dat onze militairen uiterst professioneel hebben gehandeld en ondanks de zeer moeilijke en zware omstandigheden het Nederlandse en internationale recht hebben gerespecteerd.”

Naar de omstandigheden zijn door verschillende instanties onderzoeken ingesteld. Zo kwam de NAVO tot de conclusie dat de inzet van de pantserhouwitser gerechtvaardigd was.

Het onderzoek van de Commandant ISAF keurde echter het gebruik van dit zware geweldsmiddel af. Ook president Hamid Karzai leverde felle kritiek op de inzet van dit kanon.

Zie verder
Het persbericht van het Openbaar Ministerie en de reactie van de Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm zijn te lezen via deze koppelingen in een PDF-document:
Persbericht Openbaar Ministerie 128 kB
Reactie Commandant der Strijdkrachten 11 kB


Update 9 maart 2011

De Pdf-documenten zijn intussen niet meer via bovenstaande links beschikbaar. De koppelingen verwijzen nu naar de voorpagina van de site van het ministerie van Defensie.

Het persbericht van het OM is nog wel te vinden via de site van het Openbaar Ministerie:

OM: geweldsaanwendingen Chora rechtmatig

30 juni 2008 - Arrondissementsparket Arnhem

Het Openbaar Ministerie Arnhem heeft de geweldsaanwendingen door Nederlandse militairen in de periode 16 tot en met 20 juni 2007 beoordeeld en concludeert dat het geweld is aangewend binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht en de geldende geweldsinstructie.

Van 16 tot en met 20 juni 2007 hebben Nederlandse en Afghaanse militaire eenheden in het Chora-district in de Afghaanse provincie Uruzgan een aanval van de Opposing Militant Forces (OMF) afgeslagen. Naast grondtroepen is door de commandant van Task Force Uruzgan ook vuur- en luchtsteun ingezet (gevechtshelikopters, gevechtsvliegtuigen en een pantserhouwitser).

Het Openbaar Ministerie in Arnhem heeft de geweldsaanwendingen door militairen en de daarbij gebruikte geweldsmiddelen in de periode 16 tot en met 20 juni 2007 in Chora beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden zoals deze o.a. blijken uit het onderzoeksrapport van de Commandant der Strijdkrachten.

Naar het oordeel van het OM is het geweld aangewend binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht en de voor de Nederlandse ISAF-militairen geldende geweldsinstructie. Het dossier levert ten aanzien van de betrokken Nederlandse militairen geen verdenking van enig strafbaar feit op.
http://www.om.nl/actueel/archief_strafzaken/@148343/om/

maandag 29 oktober 2007

"Australië zou niet mee hebben kunnen doen om Chora"

De Wereldomroep meldt dat de ISAF van Australië “helemaal niet over eenheden beschikt die aan de "Slag om Chora" konden deelnemen in Afghanistan. Van een "weigering om deel te nemen" kon dan ook geen sprake zijn, en de Australische geweldsinstructies zijn niet anders dan de Nederlandse.”
Australië zou niet mee hebben kunnen doen

zondag 28 oktober 2007

Australië stapte uit door Nederland geleid offensief bij Chora

ISAF-troepen uit Australië in Afghanistan hebben in juni niet meegedaan aan een Nederlands offensief in Uruzgan bij Chora wegens uiteenlopende opvattingen over de instructies om burgerslachtoffers te vermijden.
Australië deed niet mee aan offensief Chora